Sobre el Pavell� > Selecci� del Projecte

Selecci� del Projecte

L'Institut Ramon Llull, seguint les prescripcions del "Document de Bones Pr�ctiques en Museus i Centres d'Art", va nomenar un comit� d'experts externs que va elaborar les bases de la participaci� de Catalunya i les Illes Balears a la Biennal i que va decidir, mitjan�ant un concurs p�blic internacional, quin seria el projecte que conformaria el pavell� catal� de la Biennal de Ven�cia 2011.

Aquest comit� d'experts i jurat del concurs internacional estava presidit per Vicent Todol�, ex-director de la Tate Modern, i constitu�t pels vocals Bartomeu Mar�, director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA); Laurence Rassell, directora de la Fundaci� T�pies (Barcelona), Cristina Ros, directora del centre d'art Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, Joan Fontcuberta, artista, Joan Cort�s, artista, i la parella art�stica Bestu� Vives, aquesta �ltima present en l'exposici� internacional de la biennal de Ven�cia de 2009.

El jurat va proposar un marc conceptual que establia que els projectes candidats havien de respondre al context de crisi actual i al di�leg entre arrels i contemporane�tat del context creatiu, situant-lo en el context espec�fic de la Biennal de Ven�cia.

L'Institut Ramon Llull va rebre un total de 28 propostes. Un ter� han estat de proced�ncia internacional i la resta, de comissaris catalans, balears, i de l'estat espanyol.

El jurat, despr�s d'entrevistar a cinc finalistes, va triar el projecte MABEL PALACIN 180� presentat pel comissari catal� David G.Torres.