Mabel Palac�n

180

El Pavell� de Cataunya i les Illes Balears presenta un projecte espec�fic realitzat a la ciutat de Ven�cia de l'artista Mabel Palac�n i comissariat per David G. Torres.

El t�tol, 180�, recull la refer�ncia a l'anomenada regla del cinema que fa refer�ncia a la relaci� entre la posici� de la c�mera i la de l'espectador. A trav�s de fotografies i v�deos en qu� tots dos mitjans es solapen, el projecte reflexiona sobre la qualitat m�ltiple de la imatge, el seu car�cter no un�voc, el paper de l'usuari en la construcci� de diferents narratives. Ven�cia es converteix en el subjecte del projecte subratllant un di�leg entre hist�ria i contemporane�tat: espai primordial de les vistes urbanes (Veduta) i d'all� urb� com a espai de la contemporane�tat.